Felanmälan

Är något trasigt i din lägenhet eller fastighet och du behöver göra en felanmälan?

För hyresgäster i fastigheter som förvaltas av HSB Norr

Du kan enkelt göra en felanmälan via formuläret Felanmälan

Vill du istället ringa in din felanmälan gör du det på telefon 010-303 20 00 vardagar 08.00–11.30, 12.30–16.00.

Akut felanmälan dygnet runt

Vid akuta fel som inte kan vänta till nästkommande vardag, som exempelvis vattenläcka, utelåsning eller elfel ska felanmälan ske via telefon 010-303 20 00.

Akuta felanmälningar efter kontorstid kopplas vidare till larmnummer.